Budowa wiaty
Wiata Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Koła Łowieckiego "Leśnik" w Starych Jabłonkach


Koło Łowieckie „Leśnik” w Starych Jabłonkach powstało w roku 1951 z inicjatywy dwunastu pracowników lasów państwowych z okolic Starych Jabłonek. Na początku swej działalności Koło dzierżawiło tylko jeden obwód łowiecki w Nadleśnictwie Kudypy. Obecnie Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na obszarze trzech obwodów łowieckich, położonych na terenie trzech różnych nadleśnictw:
- obwód łowiecki nr 171 – powierzchnia 5.277 ha – Nadleśnictwo Mrągowo
- obwód łowiecki nr 215 – powierzchnia 8.629 ha – Nadleśnictwo Dobrocin
- obwód łowiecki nr 272 – powierzchnia 4.987 ha – Nadleśnictwo Jagiełek
Koło zrzesza 78 członków macierzystych i 7 niemacierzystych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej Koło Łowieckie „Leśnik” w Starych Jabłonkach postanowiło wybudować Wiatę Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na gruncie dzierżawionym od Nadleśnictwa Dobrocin, na terenie obwodu łowieckiego nr 215. Na budowę wiaty Koło uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz wsparcie finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Na terenie obwodu nr 215, z rzeką Pasłęka znajdującą się w obszarze NATURA 2000, występują siedliska o wysokich walorach przyrodniczych, mają ostoje liczne gatunki rzadko występujacych ptaków. Rzeka ta jest także ostoją bobra, a na jeziorze Morąg są duże siedliska kormoranów i jest ono strefą funkcjonalną orła bielika.
Teren sprzyja turystyce ekologicznej. Problematyka rekreacji i turystyki jest ściśle związana z racjonalną ochroną przyrody. Koło Łowieckie” Leśnik” sprzyja tej problematyce i zamierza w tym kierunku poprawiać wizerunek łowiectwa w relacji z ochroną przyrody. Działalności tej towarzyszy zasada, że właściwe ukierunkowanie i organizacja ruchu rekreacyjno-turystycznego w lasach jest jednym z podstawowych sposobów ochrony ekosystemów leśnych przed szkodami wyrządzanymi przez człowieka.

Na terenie tego obwodu łowieckiego leży kilkanaście miejscowości i znajdują się 4 szkoły podstawowe, lecz nie ma tego typu wiaty, gdzie mogłaby być prowadzona działalność edukacyjno-ekologiczna. Wybudowanie wiaty mającej służyć jako pomoc dydaktyczna w tym trudnym zadaniu, jakim jest niewątpliwie wyedukowanie społeczeństwa w kwestii szeroko pojętego leśnictwa, gospodarki łowieckiej, ochrony przyrody i umiejętnego z nią współżycia, daje szansę na postęp w realizacji oczekiwanych zamierzeń. Również stworzy ona wizerunek terenów i obecności łowiectwa w kontakcie z przyrodą, z turystyką zagraniczną oraz pozytywną oceną w oczach myśliwych spoza granic kraju.

Wiata Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Koła Łowieckiego „Leśnik” w Starych Jabłonkach została zaprojektowana i zostanie przystosowana technicznie do prowadzenie zajęć edukacyjnych, pogadanek, spotkań i wypoczynku na łonie natury. Jednorazowo będzie mogła z niej korzystać siedemdziesięcio osobowa grupa. Usytuowanie wiaty w bezpośrednim sąsiedztwie ekosystemu leśnego i jej mieszkańców, stanowi idealne warunki dla prowadzenia zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży.

Budowa wiaty finansowana jest ze środków Koła Łowieckiego "Leśnik" w Starych Jabłonkach i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadanie to otrzymało aprobatę ze strony Kierownictwa Nadleśnictwa Dobrocin i RDLP w Olsztynie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną, przedstawiającą kolejne etapy budowy wiaty -> Galeria zdjęć.
Od 1 kwietnia 2014 roku wiata jest już wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą -> Galeria zdjęć.

Galeria

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ