Szczegóły newsa

Odstrzał sanitarny dzików


Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Rozp. Nr 3 z 4.02.2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko -mazurskiego NAKAZUJE m.in w obwodach łowieckich dzierżawionych przez nasze Koło odstrzał sanitarny dzików w następującej liczbie: 171 - 11 szt, 215 - 15 szt, 272 - 4 szt., który ma być wykonany w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym Zarząd Koła prosi Koleżanki i Kolegów o zintensyfikowanie polowania indywidualnego na dziki. Nadmienia się, że myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów w wysokości 80% otrzymanych środków z budżetu państwa za każdą sztukę pozyskanego dzika tj. 80% z 650,- zł (samica pow. 30 kg) lub 80% z 300,- (dziki pozostałe).
Przy zdawaniu dzika w chłodni należy na DDE wyraźnie zaznaczyć „SANITARNY” oraz dodatkowo zapisać nr znacznika.
Upoważnienia do odstrzału sanitarnego zostały wysłane 6 lutego br. Jeśli ktoś z Kol. Kol. nie otrzymał stosownego odstrzału do 7 lutego br., a zamierza polować na dziki – proszony jest o kontakt telefoniczny z Łowczym.

Dodano dnia: 2020-02-06


Galeria


Fazy księżyca