Szczegóły newsa

Rozporządzenie w sprawie bioasekuracji


W zakładce "ASF" dodane jest nowe rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik - do przestrzegania.

Dodano dnia: 2020-02-03


Galeria


Fazy księżyca