Szczegóły newsa

Grunty wyłączone z polowania


W związku ze złożonym w Starostwie Powiatowym w Ostródzie "Oświadczeniem o zakazie wykonywania polowania" przez właścicielkę gruntów w miejscowości Kozia Góra, informujemy że na wyznaczonym kolorem czerwonym obszarze jest zakaz wykonywania polowania.

Zakaz dotyczy działek ewidencyjnych nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/16, 1/17 znajdujących się w miejscowości Kozia Góra, stanowiących własność Pani Renaty Pepłońskiej.

Dodano dnia: 2020-01-29


Galeria


Fazy księżyca