Szczegóły newsa

Aktualne adresy chłodni do tusz dzikówObwód łow. nr 171 (Mrągowo):
- Młynik 2 (współrzędne GPS: 53.8667111, 21.1709673), prowadzący Kol. Jerzy Pawłowski, tel. 600 670 970

Obwód łow. nr 215 (Dobrocin):
- dziki pozyskane w strefie niebieskiej (obszar zagrożenia) i czerwonej (obszar z ograniczeniami) na terenie obw.215 obligatoryjnie muszą być dostarczane do chłodni w Morągu przy ul. Warmińskiej 10 (współrzędne GPS: 53.917331, 19.932472) - czynna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu!
- dziki pozyskane w strefie żółtej, z przeznaczeniem na użytek własny – do chłodni w Morągu (adres j.w.)
- do chłodni KŁ Dzięcioł w Miłomłynie, ul. Potockiego 7 (współrzędne GPS: 53.767177, 19.845762), prowadzący Zdzisław Gąsior, tel. 728 875 470 - dziki przeznaczone na sprzedaż
- do chłodni w Leśniczówce Orlik, na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki – tylko odyńce.

Obwód łow. nr 272 (Jagiełek):
- Gaj 8 (współrzędne GPS: 53.6327822, 20.1777493), prowadzący Łukasz Żebrowski, tel. 690 309 675 - odbiór od piątku do poniedziałku,
- do chłodni w Morągu przy ul. Warmińskiej 10 (współrzędne GPS: 53.917331, 19.932472) - czynna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu!

Jeśli będzie możliwość dostarczenia do innych punktów to niezwłocznie poinformujemy komunikatem na stronie oraz SMS.

Przypominamy, że 100% dzików pozyskanych w dzierżawionych przez Koło obwodach podlega badaniu na ASF. Do momentu uzyskania ujemnego wyniku badania na ASF, żadna część dzika nie może być w dyspozycji myśliwego (w tym próbka pobrana w celu badania na włośnie). Dziki pozyskane w strefie niebieskiej i czerwonej mogą być przeznaczone tylko na użytek własny lub przekazane do utylizacji. W przypadku jeśli tusza zdrowego dzika nie będzie pobrana na użytek własny, konieczna będzie jej utylizacja a myśliwy nie otrzyma rekompensaty za jego pozyskanie.

Dodano dnia: 2020-01-28


Galeria


Fazy księżyca