Szczegóły newsa

Obwód nr 171 w „strefie żółtej ASF”


W związku z włączeniem obwodu łow. nr 171 (Mrągowo) do obszaru ochronnego ASF (strefa żółta), do czasu postawienia dodatkowej chłodni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW), na terenie tego obwodu obowiązuje ZAKAZ POLOWAŃ NA DZIKI!

O zniesieniu zakazu zostaną Koleżanki i Koledzy powiadomieni komunikatem SMS.

Jednocześnie przypominamy, że od 10 sierpnia br. wszystkich myśliwych obowiązują „Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF”.
Zgodnie z powyższymi „Wytycznymi …” na obszarze ochronnym (strefa żółta) nadal można patroszyć dziki w terenie, jednak w takim przypadku trzeba je wykonywać na folii albo innym szczelnym materiale. Zaleca się patroszenie w punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików w miejscu oznaczonym tabliczką „Miejsce patroszenia”.
Ponadto obowiązują: dezynfekcja miejsc zanieczyszczonych krwią oraz dłoni i butów myśliwego, a także umieszczenie patrochów i zużytej folii w szczelnym pojemniku lub worku i dostarczenie razem z tuszą do chłodni.
Tusze wszystkich dzików pozyskanych w strefie żółtej muszą być poddane badaniu na wirusa ASF i do czasu otrzymania wyników badań nie mogą opuścić chłodni.
Tusze osobników wykazujących przed odstrzałem objawy, które pozwalają podejrzewać wystąpienie ASF-u, należy przeznaczyć do utylizacji po oględzinach i pobraniu próbek.
Próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF-u mają trafiać do plastikowych próbówek jednorazowego użytku, umieszczanych następnie w oznakowanym worku strunowym.
„Wytyczne…” wprowadzają również regulacje wykraczające poza strefy z obostrzeniami, a dotyczące sposobu transportu tusz. W całym kraju środki transportu odstrzelonych dzików należy odpowiednio uszczelnić w celu zapobiegania ryzyku wyciekania krwi oraz wyłożyć materiałem jednorazowego lub wielorazowego użytku (w tym drugim przypadku – nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji). Nie powinny być też jednocześnie wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem bądź hodowlą świniowatych. Samochody opuszczające punkty przetrzymywania tusz znajdujące się w strefach objętych unijnymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF-u należy dodatkowo poddać myciu i dezynfekcji kół, a w razie konieczności – przestrzeni ładunkowej.

Patroszenie dzików w łowiskach znajdujących się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF-em należy realizować zgodnie z „Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań”, które wprowadzono zarządzeniem nr 12/2017 ZG PZŁ. Jest w nich mowa o konieczności każdorazowego zakopywania patrochów oraz dezynfekcji miejsca, gdzie odbywało się patroszenie (lub spryskania go środkiem odstraszającym zwierzęta), a w przypadku polowań zbiorowych – o ewentualnym zamówieniu kontenera na odpady z firmy utylizacyjnej. Patroszenie dzików również na terenie nieobjętym restrykcjami powinno być ponadto – zgodnie z wytycznymi głównego lekarza weterynarii – przeprowadzane na folii lub innym szczelnym tworzywie chroniącym przed przedostaniem się krwi zwierzęcia do otoczenia.

Dodano dnia: 2018-10-12


Galeria


Fazy księżyca